04 8571119
skip to the main content area of this page
מוצרים

ביומטריה


 

Investigator


מערכת מבוזרת לזיהוי פנים מערכת משולבת שרת זיהוי הפנים ולקוחות מסוגים שונים ומאפשר ביצוע כל הפעולות האימות לרבות אימות זהות משתמש, חיפוש מועמד במאגר שלם/חלקי, רישום ידני של מועמד חדש ורישום מהיר של מאגרים מוכנים. למערכת ממשקים רבים לקישוריות עם מערכות אחרות ומאפשרת התאמה אישית לפי צרכי הלקוח. המערכת תומכת בעבודה בצילום חי מול כל סוגי מצלמות הוידאו ומכילה מערכת עקיבה מובנית. המערכת תומכת בתמונות וקבצי וידאו מכל הסוגים המערכת ניתנת להגדלה ללא הגבלה ותומכת במאגרים של מליוני תמונותFacePass


מערכת בקרת גישה מבוססת זיהוי פנים מערכת embedded עצמאית המאפשרת בקרת גישה ומעקב נוכחות מבוסס פנים. המערכת יכולה לעבוד בשילוב עם טביעת אצבע ו/או כרטיס מגנטי ומאפשרת שמירת אלפי אירועים של בקרת גישה. המערכת מיועדת למאגרים של עד אלפי תמונות רשומות.